Báo cáo "Triển vọng kinh tế Đông Á" do Viện phát triển kinh tế (IDE) thuộc Tổ chức xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) công bố mới đây dự đoán, tốc độ tăng trưởng của 5 nền kinh tế ASEAN...