Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ước tính, kinh tế Hàn Quốc ước đạt nhịp độ tăng trưởng 4,9% năm 2007, giảm chút ít so với mức tăng 5,0% năm 2006 và tăng nhẹ so với mức dự báo tăng 4,8% do BoK đưa ra trước đó.

small_9044.jpg So với quý III/07, kinh tế Hàn Quốc trong quý IV tăng trưởng 1,5%, nhờ xuất khẩu và đầu tư vào các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng. Xuất khẩu, lĩnh vực chiếm gần 40% nền kinh tế Hàn Quốc, đã tăng 7,3% trong quý IV, chủ yếu là nhờ xuất xưởng được nhiều máy móc và thiết bị truyền thông không dây. Đầu tư vào các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là máy móc tăng 4,4%, so với mức sụt giảm 6,3% trong quý trước. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân chỉ tăng 1,1%, so với mức tăng 1,2% của quý trước. Tuần trước, các chuyên gia cảnh báo sự biến động gia tăng trên thị trường tài chính quốc tế và áp lực lạm phát đang đe dọa làm giảm nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc dù xuất khẩu khá mạnh và chi tiêu tiêu dùng trong nước phục hồi. BoK dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 4,7% năm 2008.