NDĐT – Kinh tế thế giới năm nay và năm tới sẽ phát triển chậm lại đáng kể trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang có khả năng rơi vào suy thoái - hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính nguy hiểm nhất kể từ hơn nửa thế kỷ qua.