(CafeF) - Một trong những nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á đang gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình lạm phát cao nhất trong 26 năm.