Trung Quốc và Liên minh châu Âu “hòa giải” kịp thời, Australia dự kiến đánh thuế tiền gửi ngân hàng… là những tin chính của kinh tế thế giới tuần qua.