Theo mạng tin trực tuyến "Thomson Financial" (Anh), bộ phận xếp hạng tín dụng của hãng "Standard & Poor's" (S&P) vừa cảnh báo sự phát triển "nóng" của nền kinh tế Việt Nam có thể sớm trở thành bất lợi...