(CATP) Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, kinh tế Việt Nam đã có chuyển biến tích cực và đúng hướng. Dự báo, chín tháng đầu năm, lạm phát tiếp tục được kiềm chế. So với tháng 12 năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 3,53% và tháng 9 dự báo tăng khoảng 4 - 4,5%. Dưới những tác động chính sách, dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 12-2013 so với cùng kỳ năm trước sẽ được kiềm chế ở mức tăng khoảng 7% (kế hoạch là khoảng 8%).

Cũng theo dự báo, tổng kim ngạch xuất khẩu chín tháng đầu năm nay tăng khá cao, ước đạt 95 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu chín tháng ước đạt 95,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối đầu tư nước ngoài được nhận định vẫn đóng vai trò quan trọng với lượng xuất khẩu của khu vực này khoảng 57 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2012 và chiếm 60% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thu chi ngân sách dự kiến giữ được chỉ tiêu đề ra, ước tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2013 đạt 788,5 nghìn tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán năm, trong khi tổng chi ngân sách nhà nước cả năm 2013 ước đạt 950,5 nghìn tỷ đồng, bội chi giữ ở mức 4,8% GDP.

Kinh tế Việt Nam dự báo sẽ phục hồi trong năm tới

Tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi, ước chín tháng GDP tăng 5,1%, bằng tốc độ tăng cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, dịch vụ đang từng bước được cải thiện. Cùng với đà hồi phục của nền kinh tế thế giới, dự báo kinh tế Việt Nam trong năm 2014 sẽ có nhiều khởi sắc. Trên cơ sở những mục tiêu tổng quát của nền kinh tế, Chính phủ đưa ra dự kiến các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong năm 2014 bao gồm: GDP tăng khoảng 5,8 - 6% so với năm 2013, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10% so với ước thực hiện năm 2013, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 6%, tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP là 4,8%, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 7%. Để đạt được những mục tiêu này, Chính phủ và các cấp, các ngành tiếp tục kiên định những nhiệm vụ, định hướng phát triển ngành và lĩnh vực, trong đó đẩy nhanh thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế, trong doanh nghiệp, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Chú trọng đổi mới khu vực doanh nghiệp Nhà nước, tiếp tục đổi mới hệ thống ngân hàng trên cơ sở cơ cấu, tổ chức lại, phát triển đồng bộ và lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, giảm dần tỷ lệ nợ xấu thông qua việc tái cơ cấu tổ chức tín dụng... Tính bền vững của sự hồi phục sẽ bị nghi ngờ nếu những tồn tại mang tính cơ cấu của nền kinh tế chưa được giải quyết như yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực thấp, ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, bất cập tồn tại trong hệ thống luật pháp, chính sách... Năm 2014 cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lạm phát cao do tác động trễ của những chính sách tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh năm 2013.