(Zing) - Kirt Hammett miễn cưỡng thua chiếc Porsche sau khi cá độ về lượng đĩa bán ra.