Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho CTCP Chứng khoán Kim Long (mã chứng khoán: KLS) phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

CôngThương - Theo đó, Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty đã thông qua việc phát hành thêm 34 triệu cổ phiếu chia làm 2 giai đoạn để tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1, Công ty sẽ phát hành 23,1 triệu cổ phiếu để thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:35 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 35 cổ phiếu mới). Giai đoạn 2, Công ty sẽ chào bán riêng lẻ 10.900.000 cổ phiếu (cho dưới 100 nhà đầu tư) Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán, giá chào bán không thấp hơn 80% giá thị trường của KLS tại thời điểm chào bán. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến vào quý IV/2009 đến quý I/2010. Theo DĐDN