(VH)- UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND, phân bổ 50 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế trong năm 2010, từ nguồn Trái phiếu Chính phủ.

Với số tiền 10 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Kon Tum được phân bổ nhiều nhất; tiếp đến là BVĐK huyện Kon Plông được phân bổ 7,36 tỷ đồng; BVĐK các huyện Kon Rẫy, Đắk Tô mỗi đơn vị được phân bổ 7 tỷ đồng; BVĐK huyện Đắk GLei được phân bổ 5 tỷ đồng; BVĐK huyện Đắk Hà 3 tỷ đồng; BVĐK khu vực Ngọc Hồi được phân bổ 2,1 tỷ đồng và BVĐK Tu Mơ Rông được phân bổ 2 tỷ đồng. Ngoài ra các phòng khám đa khoa khu vực như Đắk Ring, Ngô Mây được phân bổ trên 3,5 tỷ đồng. Rơ Châm Nga