TTO - Chiều 19-1, Phó trưởng ban Thường trực ban phòng chống tham nhũng tỉnh Kontum Thái Thị Thơm cho biết – ban vừa quyết định trao thưởng số tiền gần 30 triệu đồng cho 3 công dân trong tỉnh vì đã cung cấp thông tin về cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng.