TTO - Các cơ quan chức năng huyện Đăk Tô (tỉnh Kontum) vừa phát hiện tại tiểu khu 291, thuộc xã Văn Lem lâm tặc đã khai thác trên 70m3 gỗ, chủ yếu là xoan đào. Tại tiểu khu này đường dốc núi cao, rất hiểm trở nên lâm tặc dùng trâu vận chuyển gỗ đã xẻ thành hộp ra ngoài.