(HHT_Online) Gần đến ngày "rước nàng về dinh" nên oppa Kwon Sang Woo tất bật chuẩn bị, còn chị Lee Da Hae thì bận rộn trên phim trường phim truyền hình và cả quảng cáo nữa.