Sinh ngày 4/5/1987 tại quận Arenys de Mar thuộc xứ Catalonia, Francesc Fabregas Soler ban đầu thích môn… khúc côn cầu, nhưng sau đó đã quyết định theo nghiệp bóng đá, tiếp nối truyền thống của gia đình.