(PL)- Chiều qua (1-9), lãnh đạo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cho biết trong ngày, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã ký ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 71 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Theo lãnh đạo cục này, thông tư hướng dẫn trong phạm vi một tỉnh, thành, người góp vốn chỉ được mua một nhà trong số nhà ở không phải qua sàn giao dịch bất động sản ở mỗi dự án nhà ở. Các trường hợp góp vốn còn lại thì cá nhân, hộ gia đình chỉ được phân chia lợi nhuận. Thông tư cũng hướng dẫn cá nhân, hộ gia đình mua bán nhà hình thành trong tương lai thì hợp đồng mua bán phải có công chứng. Kể từ ngày chủ đầu tư dự án nhà ở xác nhận vào hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai giữa các bên thì chủ đầu tư sẽ chấm dứt giao dịch với bên bán và giao dịch với bên mua. Bên nhận chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai lần cuối được đứng tên trong giấy hồng. HOÀNG VÂN