(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây là một kỳ họp với tinh thần đổi mới, sôi động với những nội dung quan trọng.

Thủ tướng giải thích lý do cần có Luật Biểu tình Quốc hội họp phiên bế mạc tại hội trường Thủ tướng trả lời chất vấn về Biển Đông “Thủ tướng trả lời rõ ràng, cụ thể và dứt khoát” Thủ tướng: Xử lý nghiêm vi phạm trong đầu tư công

Toàn cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 26/11, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011. Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đã xác định mục tiêu của năm 2012 và trong thời gian tới là cần tiếp tục dành ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Toàn cảnh kỳ họp

Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và một số quyết định quan trọng khác.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án Luật: Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Việc ban hành các đạo luật và nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án Luật khác; giao các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; yêu cầu Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm nghiêm trọng về môi trường.

Quốc hội đã xem xét, quyết định Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012, trong đó tập trung giám sát hai nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia giải trình của một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng khác về các vấn đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn tiếp tục có những cải tiến, đổi mới và thiết thực, tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, như: giải pháp hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông; chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải pháp giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; công tác quản lý giá, nợ công; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, chống lạm phát... Không khí các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Nhiều vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã nghiêm túc thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII. Cử tri cả nước bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đánh giá cao những cố gắng của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Quốc hội hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của cử tri và coi đây là những đóng góp thiết thực đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đạt được của các khóa Quốc hội trước đây, tại kỳ họp này, Quốc hội đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình Quốc hội.

Nghị quyết của Quốc hội đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn đã tập trung vào các vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, dành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp…Những cải tiến, đổi mới này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri đồng tình ủng hộ.

Kỳ họp của tinh thần đổi mới

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Kỳ họp thứ 2 là một kỳ họp với tinh thần đổi mới, sôi động với những nội dung quan trọng. Quốc hội đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức trình dự án, báo cáo; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chỉ khoảng hai tháng, chúng ta đã cố gắng hoàn thành tốt nhất các công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Phát huy những kết quả đạt được, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011-2012, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoạt động báo cáo giải trình của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, tiến tới thí điểm tổ chức chất vấn tại phiên họp Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Trong phiên bế mạc, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Quốc hội kêu gọi đồng bào ta ở trong và ngoài nước nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào những vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua; nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

** Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua: Luật Cơ yếu với 91,8% đại biểu tán thành; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn với số phiếu đồng thuận là 92,4%; Nghị quyết quyết định giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề với 94,2% đại biểu tán thành; Nghị quyếtquyết định Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII với 94% đại biểu tán thành./.