Với nội dung trọng tâm nghe và đóng góp ý kiến cho Đề án "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội", hôm qua, 14/10, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng, GS-TS Phùng Hữu Phú - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, PGS-TS Nguyễn Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác của Hội đồng giữa hai kỳ họp (từ 17/7 đến nay). Hội đồng đã có nhiều hoạt động hiệu quả như tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam", được dư luận đánh giá cao vì đáp ứng tốt những yêu cầu cả về thực tiễn lẫn lý luận. Sau Hội thảo, Hội đồng có Báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, nêu những kiến nghị rất cụ thể về cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện giúp văn học, nghệ thuật phát triển thuận lợi hơn, trong đó có kiến nghị về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các văn nghệ sỹ… Một số đề án do Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo giao đã được Hội đồng khẩn trương triển khai, đang hoàn thiện như Đề án "Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật". GS-TS Đinh Xuân Dũng, Tổ trưởng Tổ biên tập đã báo cáo Đề cương Đề án "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" để thành viên Hội đồng và các đại biểu có mặt cùng thảo luận, góp ý kiến xây dựng. Cũng trong ngày họp hôm qua, Hội đồng đã nghe lãnh đạo một số Hội nghề nghiệp thông báo về quá trình chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc. Tháng 12 năm nay, Đại hội đại biểu của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Hội Mỹ thuật và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội