(PL)- Hôm qua (27-9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc phiên họp thứ mười hai. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII vào ngày 16-10.