Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự liên kết, hợp tác của ĐBSCL đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và du lịch.