Làng De Hogeweyk, gần Amsterdam, Hà Lan nhìn bên ngoài không khác nào một ngôi làng bình thường. Thế nhưng, 152 con người ở đây đều có vấn đề về đầu óc, họ mắc bệnh mất trí nhớ rất nặng.