Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) vừa ký quyết định thi hành kỷ luật 6 cán bộ chủ chốt của phòng Giáo dục huyện bằng hình thức: Cách chức Trưởng phòng đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng - nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện (PGD);