Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng vừa ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Xuân Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp Gia Lai, thời gian bị thi hành kỷ luật 12 tháng.>> Giữ nguyên hình thức kỷ luật Giám đốc Sở Tư pháp Gia Lai