24H.COM.VN - Một nhóm thợ lặn người Anh đã phá vỡ kỷ lục cũ (được thiết lập tại Australia tháng 4/2008) khi vừa lặn vừa là quần áo.