Bạn có thể sử dụng điện thoại làm công cụ cho "chiến dịch" tìm việc của mình, nhưng bạn có biết những kỹ năng dành cho người tìm việc bằng điện thoại?