ND - Ngày 29-3, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty xi-măng Hà Tiên I kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập.