PN - Sáng nay (3/9), tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lực lượng võ trang (LLVT) TP.HCM (4/9/1945 - 4/9/2010).

LLVT TP.HCM ra đời trong phong trào đấu tranh cách mạng giành chính quyền, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban hành chánh Nam bộ, ngày 2/9/1945, Tổng Công đoàn (CĐ) Nam bộ đã thành lập LLVT công nông để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ vững thành quả cách mạng. Chỉ sau hai ngày thành lập, LLVT đã tổ chức được 360 tổ xung phong CĐ với gần 6.000 người, trong đó có 500 tự vệ tập trung, trên 2.000 thanh niên và công an xung phong, với vũ khí chỉ gồm 120 súng, 300 lựu đạn, còn lại là gậy gộc, giáo mác. Đêm 4/9/1945, đoàn trưởng các lực lượng xung phong CĐ tụ họp tại trụ sở Tổng CĐ Nam bộ (số 72 đường Lagrandìere, nay là đường Lý Tự Trọng), lập bàn thờ Tổ quốc tuyên thệ: “Là chiến sĩ xung phong CĐ, xin thề trước bàn thờ Tổ quốc, quyết cùng anh em lao động không nản chí trước khó khăn, không lùi bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn non sông”. Sau đó, mỗi đồng chí được cấp một giấy chứng nhận có ghi chữ “XP - CĐ” tức là “xung phong - chiến đấu” để đi công tác. Ngày 4/9/1945 đánh dấu sự ra đời của LLVT Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, được công nhận là Ngày truyền thống của LLVT TP.HCM. Từ ngày 4/9 đến cuối tháng 10/1945, LLVT và nhân dân TP đã vây hãm địch trong TP, làm thất bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh của chúng, tạo ra khoảng thời gian hết sức quý báu để quân dân TP nói riêng và quân dân Nam bộ nói chung có thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Qua quá trình chiến đấu, các đơn vị VT được tổ chức thành các tiểu đoàn và trung đoàn, đã lập được nhiều thành tích vang dội trong cả hai cuộc kháng chiến. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong đó có 30 năm bám trụ kiên cường, chiến đấu dũng cảm ngay tại sào huyệt của kẻ thù, LLVT TP đã lập được nhiều chiến công, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Từ sau năm 1975, LLVT TP vừa tham gia ổn định và xây dựng TP, vừa thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Các tập thể, cá nhân của LLVT TP đã lập được nhiều thành tích, chiến công hiển hách, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, UBND TP.HCM và nước bạn Campuchia phong tặng nhiều danh hiệu như cao quý. Có thể kể, về tập thể, có 74 đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, 3 huân chương Thành đồng, 1 huân chương Hồ Chí Minh, 19 Huân chương quân công giải phóng, 24 huân chương Quân công, 750 huân chương Chiến công giải phóng, 583 huân chương Chiến công, 5 huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Về cá nhân, có 84 Anh hùng LLVT nhân dân, 12 huân chương Quân công, 147 huân chương Quân công giải phóng, 10.177 huân chương Chiến công giải phóng, 2.499 huân chương Chiến công các hạng... Ngọc Hồ