Phiên họp đầu tiên của Hội nghị Khổng Tử Thế giới đã được Bộ Văn hóa Trung Quốc và tỉnh Sơn Đông tổ chức ở Khúc Phụ – quê hương của nhà tư tưởng vĩ đại - vào hôm 27/9.