Đây là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Việt Nam tại Đại hội Thể thao trí tuệ thế giới