Nam ca sĩ người Mỹ thực hiện MV và bộ ảnh mới ở miền Tây của Việt Nam.