VIT - AFP dẫn lời quan chức cấp cao tại Bishkek cho biết, Kyrgyzstan “trong những ngày tới” sẽ đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước này.