- Ngày 27/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã họp bầu Phó Bí thư thường trực và 3 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả, đồng chí Tô Như Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lai Châu. Cùng với việc bầu Phó Bí thư thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu 3 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.