Tổ chức bảo vệ động vật Peta lại vừa tiến hành biểu tình phản đối đấu bò tót với màn diễn quen thuộc.