Lãi suất cho vay vốn hiện nay phổ biến ở mức 18% - 19,2%/năm, cao nhất trong hơn 10 năm qua ở nước ta...