QĐND – Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tuần qua, thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định. Số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước bảo đảm yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán...