Từ hôm nay 10.10 và vài ngày tới, hàng loạt ngân hàng sẽ giảm mạnh lãi suất huy động VND.