ND - Theo các tổ chức tín dụng, tuần vừa qua, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng vẫn ổn định và không biến động nhiều so với tuần trước đó.