Lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đánh giá thực tế lãi suất trong tình hình hiện nay...