Vụ Công ty CP hữu hạn Vedan VN ở Đồng Nai gây ô nhiễm trầm trọng sông Thị Vải chưa có hồi kết thì "nhà máy chế biến tinh bột mì Hà Tĩnh" (một...