Trong chuyến thực tế ở Singapore, Malaysia, chúng tôi đã gặp rất nhiều điều thú vị. Và, trong những chuyến ngược xuôi ấy, giá trị thực của câu châm ngôn mà người Việt vẫn hay sử dụng - khách hàng là thượng đế - đã được người viết bài này cảm nhận rõ ràng.