Những ông bố thời @ không chỉ mang đến cho con cái sự bảo đảm về vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần. Họ tư duy: “Phụ nữ chăm con được, tại sao chúng ta không?”.