T&T, Vinakansai Ninh Bình chỉ là những tập hợp các cầu thủ tứ xứ chứ không phải là một đội bóng đúng nghĩa. Xem ra cách làm “cổ điển” vẫn hay hơn.