"Trách nhiệm, bổn phận của cha mẹ không chỉ là nuôi dưỡng con mà còn phải giáo dục để con có được một tâm hồn đẹp. Chúng ta phải tìm ra phương pháp giáo dục phù hợp với con mình, để chúng có thể phát triển toàn diện".