Lâm Khánh Chi đã hát lại bài hát 'hit' vào những thập niên 2000 trên chuyến xe SAOstar Quá Giang

Võ Bá Tước