Chăm sóc da, thẩm mỹ sống mũi, đôi mắt, căng da mặt... đã không còn là đặc quyền của Viện chăm sóc da hoặc những Thẩm mỹ viện (TMV) nữa, vì đã có sự đầu tư quy mô và chuyên nghiệp của các bệnh viện (BV)