(HNM) - Ấn tượng đầu tiên của bé Linh Anh về ngày khai giảng lớp 1 là tắc đường. Hôm ấy, giao thông trên nhiều tuyến phố gần như tê liệt. Bao nhiêu công phu chuẩn bị cho buổi lễ khai trường bị chẹt lại giữa khói, bụi, tiếng ồn...