Sau nhiều năm đối phó với tình trạng giảm phát liên tục, các số liệu thống kê vừa được chính phủ công bố lại cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 2 vừa qua là 1%, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ qua.

lp3111 Giá dầu mỏ và hàng hóa nhập khẩu tăng cao đang gia tăng sức ép đối với chi phí sinh hoạt ở Nhật Bản.