(LĐ) - Theo các chuyên gia kinh tế, việc điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ như vừa qua khiến những mệnh lệnh hành chính khi áp đặt vào thị trường mà chúng ta đang từng bước xóa bỏ có xu hướng quay lại.