Tỷ lệ lạm phát ở Zimbabwe tiếp tục lập kỷ lục thế giới khi đã lên tới 231 triệu % trong tháng Bảy, so với 11,2 triệu% trong tháng Sáu.