Nếu như hỏi niềm hạnh phúc lớn nhất của Hồng Vân bây giờ là gì, thì chị sẽ trả lời ngay “Đó là Bí Ngô!”.