KTĐT - Thành phố vừa yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn báo cáo Huyện ủy về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án xây dựng nghĩa trang tập trung của thành phố tại xã Minh Phú; phối hợp với các tổ chức Đảng, chính quyền, quần chúng tuyên truyền vận động nhân dân địa phương ủng hộ chủ trương của TP; tìm hiểu nguyên nhân gây phản ứng trong nhân dân để từng bước tháo gỡ. Bên cạnh đó, xem xét phần diện tích có thể thu hồi được để thực hiện dự án (khoảng 40 ha - 60 ha), tạo điều kiện bảo vệ đơn vị đo đạc, khảo sát hiện trạng và lập quy hoạch; xem xét nội dung thông tin báo chí nêu và báo cáo UBND Thành phố để có biện pháp giải quyết.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở liên quan xác định ranh giới nghiên cứu quy hoạch, khớp nối hạ tầng và đôn đốc nhà đầu tư triển khai, lựa chọn phương án quy hoạch. Việc đầu tư xây dựng nghĩa trang tập trung tại huyện Sóc Sơn là chủ trương lớn, phù hợp quy hoạch Vùng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hạnh Nguyên